Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΣυμβουλευτείτε τους!

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥ

Ο επισκέπτης παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης καθώς η πλοήγηση στο δικτυακό τόπο της Bergmann Kord Α.Ε. συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή τους.

Η Bergmann Kord Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης και δημοσιοποίησής τους μέσω του site. Για το λόγο αυτό προτείνει τη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών κάθε φορά που εισέρχονται στο site.

Υποχρεώσεις & Ευθύνες Επισκέπτη | Χρήστη

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση των περιεχομένων του δικτυακού μας τόπου και να κάνουν ορθή και θεμιτή χρήση των υπηρεσιών του.

Η Bergmann Kord Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, άμεση, τυχαία ή ηθελημένη ενέργεια παραποίησης των στοιχείων του site. Η ευθύνη για τη χρήση του site ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

Οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στο περιεχόμενο, τα συστήματα, τα επιμέρους στοιχεία και το δικτυακό τόπο γενικότερα δίδει το δικαίωμα στη Bergmann Kord Α.Ε. να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες προάσπισης των συμφερόντων της.

Κυριότητα Περιεχομένου | Copyright

Όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου (αναφέρουμε ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, video, ήχοι, λογότυπα, επωνυμίες) ανήκουν στη Bergmann Kord Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται επομένως, δίχως τη συναίνεση της Bergmann Kord Α.Ε., οποιαδήποτε εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, έκδοση, τροποποίηση των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου και των όσων προσφέρει.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες για προσωπικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς (εκτύπωση, αντιγραφή, αποθήκευση σε PC ή διακίνηση υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης).

Online διάγνωση και λοιπή πληροφόρηση μέσω διαδικτύου | Medical Disclaimer

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο site μας, η online διάγνωση και γενικότερα όλη η πληροφοριακή επικοινωνία μέσω e-mail δεν υποκαθιστούν με κανέναν τρόπο την προσωπική εξέταση και ιατρική ενημέρωση.

Η πληροφόρηση που παρέχουμε μέσω διαδικτύου είναι καθαρά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η Bergmann Kord Α.Ε. έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη σαφήνεια, εγκυρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της αμελείας, δεν προκύπτει ευθύνη της Bergmann Kord Α.Ε. για τις περαιτέρω ενέργειες και επιλογές των χρηστών οι οποίοι καλούνται να ενεργήσουν βάσει της προσωπικής τους βούλησης.

Σύνδεσμοι με άλλα sites | Links

Στις ιστοσελίδες μας περιέχονται σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους, που θεωρούμε ότι μπορούν να προσφέρουν πληροφόρηση σχετική με το επικείμενο κάθε φορά θέμα. Η Bergmann Kord Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους και προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την επίσκεψη των χρηστών σε αυτές.

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης που εφαρμόζουν και κατά συνέπεια συνιστούμε τη σχετική ενημέρωση των χρηστών κάθε φορά που πραγματοποιούν σύνδεση.

Άρνηση αποδοχής | Disclaimer οf Endorsement

Η αναφορά σε αυτούς τους συνδέσμους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αποδοχή, τη διαφήμιση, τη συνεργασία ή την έμμεση πρόταση αυτών στους περιηγητές του site.

Αποζημίωση

Σε περίπτωση άσκησης κατά του δικτυακού μας τόπου οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης απορρέουσας από παραβάσεις του χρήστη ο χρήστης οφείλει να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και να αποζημιώσει το δικτυακό μας τόπο σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
  Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.     Οι Ημέρες και τα Ωράρια Λειτουργίας των Καταστημάτων μας καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε καλέστε στο 210 – 68 28 888.