ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ FUE

Μ ε γ ά λ ε ς   Συνεδρίες

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΜΑΛΛΙΩΝ   FUE  –  Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ε Σ

« Οι Μεγάλες Συνεδρίες Εμφύτευσης Μαλλιών FUE είναι μια ιδανική επιλογή για όσους προτιμούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε μία ημέρα. »

Η Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε Μεγάλες Συνεδρίες, επεμβάσεις όπου η Εμφυτευση μαλλιων ξεπερνά τα 3.000 τριχοθυλάκια.

Στην Κλινική Μαλλιών Bergmann Kord υπάρχει η δυνατότητα Μεγάλων Συνεδριών Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Απαραίτητο προαπαιτούμενο για να πραγματοποιηθούν είναι η υψηλής πυκνότητας και ελαστικότητας δότρια περιοχή.

Ιδανική επιλογή

Οι Μεγάλες Συνεδρίες Εμφύτευσης Μαλλιών FUE είναι μια ιδανική επιλογή για όσους προτιμούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε μία ημέρα.

Προτιμούνται συνήθως από ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό αφού αποδίδουν τα μέγιστα όταν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις κάλυψης και πυκνότητας οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε μία ή δύο συνεδρίες.

Μεγάλες Συνεδρίες FUE – Στάδια

Κάθε Μεγάλη Συνεδρία Εμφύτευσης Μαλλιών FUE αποτελείται από τα εξής διαφορετικά και απαιτητικά στάδια :

* Επιλογή των κατάλληλων τμημάτων της δότριας περιοχής.

* Ορθή εξαγωγή των τριχοθυλακίων.

* Επιτυχής διαχωρισμός των τριχοθυλακίων.

* Δημιουργία των κατάλληλων σημείων υποδοχής.

* Άρτια κατανομή των τριχοθυλακίων στις νέες τους θέσεις.

Πλάνο Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE

Η σημασία της ιατρικής ομάδας

Διάρκεια Μεγάλης Συνεδρίας FUE

Στιγμιότυπο Μεγάλης Συνεδρίας
Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

800 11 00 111Γραμμή για όλη την Ελλάδα
(απο σταθερό χωρίς χρέωση)

Διαβάστε επίσης

error: Content is protected !!