Διαδικασίες - Βήμα προς Βήμα

« Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου πλάνου το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα. »

Μεταμόσχευση Μαλλιών με FUE – Προγραμματισμός Διαδικασιών

Η επιτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο, στο οποίο η ίδια η επέμβαση είναι το καθοριστικό βήμα, αλλά δεν είναι το μόνο.
Δείτε στη συνέχεια τα συγκεκριμένα βήματα που ακολουθούνται πιστά και χωρίς εξαιρέσεις στην Bergmann Kord.

ΒΗΜΑ 1 – Επικοινωνία

ΒΗΜΑ 2 – Διάγνωση

ΒΗΜΑ 3 – Πλάνο Ιατρού

ΒΗΜΑ 4 – Συμπλήρωση εντύπων

ΒΗΜΑ 5 – Επέμβαση

ΒΗΜΑ 6 – Επιστροφή στην εργασία και στην καθημερινότητα

ΒΗΜΑ 1 – Επικοινωνία

ΒΗΜΑ 2 – Διάγνωση

Διάγνωση στην Κλινική

Τηλεδιάγνωση (Skype, Viber, WhatsApp)

ΒΗΜΑ 3 – Πλάνο Ιατρού

ΒΗΜΑ 4 – Συμπλήρωση εντύπων

ΒΗΜΑ 5 – Επέμβαση

ΒΗΜΑ 6 – Επιστροφή στην εργασία και στην καθημερινότητα

24ωρη Ιατρική Φροντίδα

Ανάπτυξη νέων τριχών

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη