F  A  Q  s

Τα «ΠΩΣ» , τα «ΓΙΑΤΙ» και τα «ΔΙΟΤΙ» στις απορίες σας

FAQs – Ερωτήσεις ; Έχουμε τις απαντήσεις !

Tι είναι η δότρια περιοχή;

Ως περιοχή σταθερής τριχοφυΐας ορίζεται η περιοχή του τριχωτού που περιλαμβάνει τριχοθυλάκια, τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένη γενετική προδιάθεση και αντιστέκονται στη δράση των ανδρογόνων. Αυτή η περιοχή δεν έχει την προδιάθεση να υποστεί απώλεια και τις περισσότερες φορές παρουσιάζει ικανοποιητική πυκνότητα τριχοφυΐας. Καθορίζεται συνήθως στο πίσω και στα πλάγια μέρη του τριχωτού της κεφαλής.
Ονομάζεται δότρια διότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης μεταφέρουμε τριχοθυλάκια από αυτή, στην περιοχή που χρειάζεται πύκνωση.

Τι ακριβώς είναι η Μεταμόσχευση Μαλλιών; Έχει αποτελέσματα;

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια επέμβαση, κατά την οποία μεταφέρονται τριχοθυλάκια από τη δότρια περιοχή σταθερής τριχοφυΐας στην αραιωμένη περιοχή όπου υπάρχει ανάγκη. Τα τριχοθυλάκια που μεταφέρονται διατηρούν το γενετικό τους κώδικα και στη νέα περιοχή, με αποτέλεσμα να αντιστέκονται στη διαδικασία της τριχόπτωσης και να συνεχίζουν απρόσκοπτα την πορεία ανάπτυξής τους.
Στην ουσία πρόκειται για ανακατανομή της υπάρχουσας τριχοφυΐας από τα τμήματα του τριχωτού που πλεονάζει στα τμήματα του τριχωτού που υπολείπεται.

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών έχει κάποια επίδραση στην υπάρχουσα τριχοφυΐα;

Η Εμφύτευση Μαλλιών δεν έχει καμία επίδραση, θετική ή αρνητική, στην υπάρχουσα τριχοφυΐα εφόσον πραγματοποιείται από έμπειρη ιατρική ομάδα. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 2ης εβδομάδας από την ημέρα της μεταμόσχευσης οι τρίχες που περιέχονται στα θυλάκια αποπίπτουν. Το φαινόμενο είναι αναμενόμενο και απόλυτα φυσιολογικό.
Η πτώση αυτή δεν αποτελεί παράγοντα ανησυχίας, καθώς στη θέση των αποδεσμευμένων μαλλιών θα αναπτυχθούν νέα.

Χρειάζεται νοσηλεία μετά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Όχι. Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι επιδερμική επέμβαση η οποία πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και μετά την ολοκλήρωσή της μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας.

Υπάρχει άλλος τρόπος για να βγουν δικά μου μαλλιά χωρίς να κάνω Μεταμόσχευση Μαλλιών?

Όχι. Η μόνη επιστημονικά αποδεκτή και αποτελεσματική μέθοδος για να αποκαταστήσετε την τριχόπτωση είναι αποκλειστικά και μόνο η Μεταμόσχευση Μαλλιών. Ωστόσο υπάρχουν και συντηρητικές φαρμακευτικές θεραπείες κατά της τριχόπτωσης όπως είναι η χρήση της Φιναστερίδης και της Μινοξιδίλης οι οποίες δεν επιδρούν θεαματικά σε περιπτώσεις προχωρημένης τριχόπτωσης. Έτσι, χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με την Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Ακόμη όμως ένας παράγοντας, εκτός από τις πιθανές παρενέργειες, είναι ότι αυτές οι θεραπείες θα πρέπει να λαμβάνονται για μια ζωή αφού η οποιαδήποτε επίδρασή τους διακόπτεται μόλις σταματήσει η τακτική λήψη.

Τι είναι τα τριχοθυλάκια;

Τα μαλλιά εκφύονται ανά ομάδες 1-4 τριχών ονομάζονται τριχοθυλάκια. Κάθε τριχοθυλάκιο αποτελεί ολοκληρωμένη βιολογικά μονάδα και συνδέεται με αιμοφόρα αγγεία, σμηγματογόνους αδένες, κολλαγόνο και τον μικροσκοπικό μυ erectorpili.
Κάθε τριχοθυλάκιο χαρακτηρίζεται από προκαθορισμένο γενετικό προσδιορισμό, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα ή μη στους παράγοντες που προκαλούν τριχόπτωση.

Τα τριχοθυλάκια που περιέχουν μία τρίχα βρίσκονται κατανεμημένα κατά μήκος της μετωπιαίας γραμμής και καθώς προχωρούμε προς το εσωτερικό του τριχωτού, τα τριχοθυλάκια σχηματίζουν σύνολα 2, 3 ή 4 τριχών.

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών εμποδίζει την Τριχόπτωση;

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών δεν εμποδίζει την Τριχόπτωση.

Τα μεταμοσχευθέντα μαλλιά θα παραμείνουν για πάντα, η τριχόπτωση όμως για τα υπόλοιπα μαλλιά του τριχωτού της κεφαλής θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον γενετικό προσδιορισμό. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να τεθεί η σωστή διάγνωση μέσω διεξοδικού τριχολογικού ελέγχου (Microscopic Hair & Scalp Analysis) και προσωπικής εξέτασης που θα παρέχει αξιόπιστη εκτίμηση για τη μελλοντική εξέλιξη της τριχόπτωσης.

Η εξατομικευμένη διάγνωση συμβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασμό του κατάλληλου πλάνου Μεταμόσχευσης Μαλλιών για κάθε ενδιαφερόμενο. Στην κλινική μαλλιών Bergmann Kord δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα αυτό, καθώς θα πρέπει το σημερινό αποτέλεσμα μιας μεταμόσχευσης να αποτελεί ιδανική εικόνα όχι μόνο στην παρούσα φάση αλλά και στο μέλλον.

Πότε θεωρείται επιτυχημένη μία Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου δινόταν σημασία αποκλειστικά στην έκφυση των μαλλιών, σήμερα το βασικό χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης επέμβασης είναι η φυσικότητα του αποτελέσματος.

Τα νέα μαλλιά θα πρέπει να ενσωματώνονται με τα προϋπάρχοντα με απόλυτα φυσικό τρόπο ώστε να μην διακρίνεται οποιαδήποτε διαφορά.

Επανεκφύεται το σύνολο των μεταμοσχευμένων μαλλιών;

Τα τριχοθυλάκια, ως ευαίσθητη βιολογικά μονάδα, απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την εξαγωγή από τη δότρια περιοχή, διαφύλαξη σύντομου χρόνου και τοποθέτησή τους στα σημεία υποδοχής.
Συνεπώς, προκειμένου να είναι επιτυχής η αντιμετώπιση της τριχόπτωσης μέσω της μεταμόσχευσή τους απαιτείται η ροή της διαδικασίας να τηρηθεί αυστηρά και η ιατρική ομάδα να κατέχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες.
Ωστόσο, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία κατά τις οποίες παρόλο που πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τα τριχοθυλάκια ενδέχεται να μην αναπτυχθούν κανονικά εξαιτίας κάποιου απρόβλεπτου παράγοντα.

Λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή κατά της Τριχόπτωσης. Μπορώ να υποβληθώ σε Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Βεβαίως, αρκεί να ενημερωθούν οι γιατροί μας για το είδος και τη χρονική διάρκεια λήψης της φαρμακευτικής αγωγής.

Ποια είναι η περίοδος αναμονής μεταξύ 2 μεταμοσχεύσεων?

Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας αυστηρός κανόνας για την πραγματοποίηση μιας δεύτερης, συμπληρωματικής, Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Πολλές φορές για ενδιαφερομένους από το εξωτερικό μπορούμε να συνεχίσουμε και την επόμενη ημέρα δίχως κανέναν περιορισμό.

Θα φαίνεται αραίωση στη δότρια περιοχή μετά την Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Η δότρια περιοχή έχει τη δυνατότητα να αποδώσει ακόμη και το 50% της τριχοφυΐας της δίχως η αραίωση να είναι εμφανής. Μια πολύ πυκνή δότρια περιοχή, περιλαμβάνει περίπου 90-100 τριχοθυλάκια/cm2, που αντιστοιχεί περίπου σε δυνατότητα προσφοράς 10.000 τριχοθυλακίων.

Μπορώ να γνωρίσω άλλους ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει Μεταμόσχευση Μαλλιών στη Bergmann Kord?

Βεβαίως, αρκεί να μας ενημερώσετε για το αίτημά σας και θα μεριμνήσουμε για ένα ραντεβού με κάποιον πελάτη μας.

Πόσες συνεδρίες απαιτούνται για να επιτευχθεί επιθυμητό αποτέλεσμα;

Ο απαιτούμενος αριθμός συνεδριών είναι συνάρτηση της βαθμίδας αραίωσης, των ιδιαίτερων απαιτήσεών για κάλυψη της τριχόπτωσης, την επιθυμητή πυκνότητα και τις δυνατότητες της δότριας περιοχής.
Επειδή όμως το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα μεταφράζεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο, ο αριθμός των συνεδριών διαφοροποιείται για την κάθε περίπτωση.

Οι ιατροί της Bergmann Kord είναι σε θέση να παρέχουν τη βέλτιστη λύση μέσω της μέγιστης αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων ώστε να προκύψει ένα αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

Μένουν ουλές στην δότρια περιοχή? Θα φαίνεται η πραγματοποίηση επέμβασης?

Οι ιατροί της Bergmann Kord χρησιμοποιούν τα πιο εξελιγμένα εργαλεία εξαγωγής των τριχοθυλακίων για τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στον ενδιαφερόμενο. Η επιτυχία της Μεταμόσχευσης Μαλλιών κρίνεται όταν η επέμβαση περνά απαρατήρητη ακόμη και στο στενό κύκλο του ενδιαφερόμενου.

Σε πόσο χρονικό διάστημα επιτυγχάνεται η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες;

Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες εξαρτάται από το είδος της τεχνικής Μεταμόσχευσης Μαλλιών, την ικανότητα ανάρρωσης κάθε οργανισμού, το είδος των καθημερινών δραστηριοτήτων, τη φύση της εργασίας κ.ά.
Υπολογίστε από 7 έως και 10 ημέρες.
Ωστόσο απαιτείται κάποια σχετική προσοχή κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες καθώς θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη σωματική δραστηριότητα.

Όσον αφορά την επιστροφή στην εργασία σας, μπορείτε να γυρίσετε ακόμη και την ημέρα μετά την Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Πραγματοποιείτε μεταμόσχευση τριχοθυλακίων και σε άλλα σημεία του σώματος;

Η εφαρμογή της μεταμόσχευσης μαλλιών FUE δεν περιορίζεται μόνο στην μετεμφύτευση στην περιοχή του κεφαλιού. έχει δώσει τη δυνατότητα στις ιατρικές ομάδες να πραγματοποιούν μεταμόσχευση τριχών σε γένια, φρύδια, λοιπά σημεία του σώματος καθώς και αποκατάσταση τριχοφυΐας ουλών.

H Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι καθαρά πράξη αισθητικής;

Για τη Bergmann Kord, η Μεταμόσχευση Μαλλιών αποτελεί ιατρική πράξη ευθύνης.

Όλες οι ιατρικές μας ομάδες, πέραν του επικεφαλής ιατρού περιλαμβάνουν ιατρό αναισθησιολόγο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και πραγματοποιούνται σε υπερσύγχρονους, κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους επεμβάσεων όπου τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας.

Ένας νέος σε ηλικία ενδιαφερόμενος, είναι καλύτερα να ακολουθήσει αρχικά κάποια θεραπεία κατά της Τριχόπτωσης ή να προχωρήσει σε Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Η Τριχόπτωση σε νεαρή ηλικία είναι ένα σχετικά γρήγορα εξελισσόμενο φαινόμενο και επειδή η δότρια περιοχή δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί από άποψη Τριχόπτωσης.

Οποιαδήποτε σκέψη για Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι καλό να μετατίθεται χρονικά. Είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπεία κατά της Τριχόπτωσης και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος σε Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Προτεραιότητα έχει πάντοτε η ακριβής διάγνωση, καθώς τις απαντήσεις μπορεί να τις δώσει με αξιοπιστία ο τριχολογικός έλεγχος και η προσωπική εξέταση.

Μπορεί να επιτευχθεί η αρχική πυκνότητα με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Εξαρτάται από τη κάθε περίπτωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι μια διαδικασία αναδιανομής της υπάρχουσας τριχοφυΐας και δε μπορεί να δημιουργήσει νέα τριχοφυΐα.
Απλώς αφαιρούνται τριχοθυλάκια από περιοχές που υπάρχει “πλεόνασμα” τριχοφυΐας και τοποθετούνται σε περιοχές που υπάρχει έλλειμμα.

Να τονίσουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό: ακόμη και με αυτές τις δυνατότητες στις περισσότερες περιπτώσεις, η επέμβαση επιτυγχάνει ικανοποιητική πυκνότητα και πληρότητα των περιοχών που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση.

Ενδεχομένως στο μέλλον η κλωνοποίηση τρίχας να δώσει λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας τριχοθυλακίων και να καταστήσει περισσότερους ενδιαφερόμενους κατάλληλους υποψήφιους για Εμφύτευση Μαλλιών.

Πότε είναι προτιμότερο να υποβληθώ σε Μεταμόσχευση Μαλλιών, στην αρχή της τριχόπτωσης ή σε προχωρημένο στάδιο;

Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης, η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι καλύτερα να πραγματοποιείται στο αρχικό στάδιο τριχόπτωσης για πολλούς λόγους :

Καταρχάς αποφεύγεται η έντονη αραίωση και κατ’ επέκταση η αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση λόγω Τριχόπτωσης, διότι τα μαλλιά που χάνονται μπορούν να αντικαθίστανται παράλληλα σε ικανοποιητικό βαθμό.

Επιπλέον, όσο περισσότερη είναι η υπάρχουσα τριχοφυία τόσο καλύτερη αίσθηση έχει ο γιατρός για την τοποθέτηση των νέων μαλλιών, καθώς αποκτά πιο ευρεία αντίληψη για τις συνθήκες τοποθέτησης και έκφυσής τους.

Μπορώ να έχω μία συνοπτική περιγραφή της μετεγχειρητικής εικόνας;

Κατά τη συνάντησή σας με το γιατρό, θα ενημερωθείτε λεπτομερώς και με ειλικρίνεια ώστε να έχετε μια σαφή εικόνα της μετεγχειρητικής εξέλιξης, από την πρώτη μέρα μέχρι και την ολοκλήρωση του αποτελέσματος της Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Τα νέα μαλλιά απαιτούν κάποια ιδιαίτερη φροντίδα;

Η φροντίδα αφορά κυρίως τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση.

Στη συνέχεια δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη φροντίδα για τα νέα μαλλιά, πλην αυτής που πρέπει να εφαρμόζεται και για τα υπόλοιπα μαλλιά.

Τα νέα μαλλιά συμπεριφέρονται όπως ακριβώς και τα προϋπάρχοντα, δηλαδή αναπτύσσονται φυσιολογικά, λούζονται, κουρεύονται και επιδέχονται κομμωτικές διεργασίες.

Είναι επώδυνη διαδικασία; Υπάρχουν παρενέργειες ή επιπλοκές;

Όχι. Η Μεταμόσχευση Μαλλιών πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία τόσο στη δότρια όσο και στη λήπτρια περιοχή. Οι γιατροί της Bergmann Kord έχουν επιτύχει να εξελίξουν τις τεχνικές ώστε να εξασφαλίζεται η ανώδυνη διαδικασία και η ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία.

Η επέμβαση στη Bergmann Kord είναι απόλυτα ασφαλής, δίχως επιπλοκές ή παρενέργειες, αρκεί βεβαίως να ακολουθηθούν πιστά όλες οι μετεγχειρητικές οδηγίες.

Πόσο διαρκεί η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE;

Η διάρκεια της επέμβασης διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3-8 ωρών, ο χρόνος όμως περνά πραγματικά γρήγορα και ευχάριστα.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορείτε να συνομιλείτε με την ιατρική ομάδα, να βλέπετε τηλεόραση, να ακούτε μουσική ή απλώς να χαλαρώνετε.

Σε πόσο καιρό μετά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE θα έχω αποτελέσματα;

Τα νέα μαλλιά αρχίζουν να εκφύονται μετά τους 3 πρώτους μήνες από τη Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE και σταδιακά η πυκνότητα θα αυξάνεται.

Μετά τους 6 μήνες υπάρχει αισθητή βελτίωση της εμφάνισης και το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται περίπου στους 12 μήνες.

Αυτή η βαθμιαία ανάπτυξη της νέας τριχοφυΐας συνδράμει στο να εξοικειωθείτε απόλυτα με την ευχάριστη αλλαγή στην εμφάνισή σας.
Εξάλλου η αναμονή αυτή είναι αναπόφευκτη, διότι με την Μεταμόσχευση Μαλλιών μεταφυτεύονται τριχοθυλάκια, δηλαδή στην ουσία οι ρίζες των τριχών, με αποτέλεσμα να απαιτείται κάποιο ικανό χρονικό διάστημα για να αναπτυχθούν τα νέα μαλλιά.

Υπάρχει περίπτωση να πέσουν τα μεταμοσχευμένα μαλλιά;

Όχι.

Ίσως υπάρξει μια ανεπαίσθητη απώλεια για κάποιους σε προχωρημένη ηλικία, κάτι που ισχύει άλλωστε για όλα τα μαλλιά.

Τα τριχοθυλάκια της δότριας περιοχής έχουν γενετική αντίσταση στα ανδρογόνα και διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στην περιοχή της αραίωσης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται κανονικά δια βίου, δίχως να παρουσιάζουν διαφορά από τα υπόλοιπα μαλλιά.

Ποιοί περιορισμοί ισχύουν για την πραγματοποίηση της Μεταμόσχευσης Μαλλιών;

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών πραγματοποιείται και στα δύο φύλα και σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Αν υπάρξει περιορισμός, ίσως αφορά κάποιο ειδικό λόγο υγείας ή κάποια ειδική μορφή Τριχόπτωσης.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διάγνωση και η μελέτη του ιατρικού ιστορικού πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Περιορισμοί ισχύουν επίσης στην περίπτωση που η δότρια περιοχή δεν ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις πυκνότητας και ελαστικότητας. Βεβαίως, με τις σύγχρονες τεχνικές επιτυγχάνεται μέγιστη αξιοποίηση της δότριας περιοχής και πλέον πάνω από το 90% των ενδιαφερόμενων μπορούν να είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για Εμφύτευση Μαλλιών.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη