Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α

Με το κύρος του Πρωτοπόρου !

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Προτεραιότητα Στρατηγικής Επιλογής

« … εφαρμόζονται δοκιμαστικά Εξελιγμένες Τεχνικές και η εταιρεία συμμετέχει σε πρωτοπόρα προγράμματα ερευνώντας επαναστατικές, για το αντικείμενο, εφαρμογές. »

Η Επιστημονική Ομάδα της Bergmann Kord, συμμετέχει στην Έρευνα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της Τριχόπτωσης και της Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Ήδη, εφαρμόζονται δοκιμαστικά Εξελιγμένες Τεχνικές και η εταιρεία συμμετέχει σε πρωτοπόρα προγράμματα ερευνώντας επαναστατικές, για το αντικείμενο, εφαρμογές.

Πολλαπλασιαμός τριχών – Κλωνοποίηση τριχών

Στην ουσία πρόκειται για διαδικασία ανάλογη της κλωνοποίησης τριχών, κατά την οποία οι αφαιρούμενες τρίχες πολλαπλασιάζονται in vitro και επανατοποθετούνται στην περιοχή της τριχόπτωσης.

Οι απόψεις διαφοροποιούνται σχετικά με το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο η κλωνοποίηση τριχοθυλακίων θα είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική με καλά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Το βέβαιο είναι ότι απαιτεί ακόμη αρκετά χρόνια ερευνητικής και πειραματικής προσπάθειας και δεν προβλέπεται για το εγγύς μέλλον.

Καινοτόμοι Μέθοδοι – Θεραπεία PRP

800 11 00 111Γραμμή για όλη την Ελλάδα
(απο σταθερό χωρίς χρέωση)

Διαβάστε επίσης

error: Content is protected !!