metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-iatrikes-omades-header-001

Επί το έργον !

« Οι εξειδικευμένες Ιατρικές Ομάδες της Bergmann Kord, εγγυώνται μόνιμο, απόλυτα φυσικό και αισθητικά ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
Εκτός του Επικεφαλής Ιατρού, ειδικότητας Πλαστικού Χειρουργού ή Δερματολόγου, στις Ιατρικές Ομάδες συμμετέχει ιατρός Αναισθησιολόγος και Νοσηλευτικό Προσωπικό εξειδικευμένο στις συγκεκριμένες τεχνικές ».

Ιατρικές ομάδες της Bergmann Kord. Οι ομάδες που κερδίζουν.

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μία επέμβαση που έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο χειρουργικής υλοποίησης όσο και σε επίπεδο αισθητικής.
Οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους ιατρούς ξεπερνούν τα πλαίσια μίας καθαρά χειρουργικής επέμβασης.

Ο ιατρός, ως επικεφαλής της ιατρικής ομάδας στην Bergmann Kord, θα πρέπει να διαθέτει έμφυτη αισθητική αντίληψη και ανεπτυγμένη αισθητική ικανότητα ώστε να δημιουργεί ένα άριστο αποτέλεσμα στο οποίο συνυπάρχουν και είναι εμφανείς οι αξίες της αρμονίας, της συμμετρίας και της αισθητικής.

Δεν είναι τυχαίο το ότι οι ιατροί μας αναλαμβάνουν και φέρνουν εις πέρας με θεαματικά αποτελέσματα δύσκολες επεμβάσεις επιδιόρθωσης και βελτίωσης μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων από παλαιότερες επεμβάσεις ασθενών εκτός των κλινικών μας.

Τα μέλη της ομάδας

Στην Bergmann Kord, ο ιατρός δεν είναι ποτέ μόνος του. Το επιτελείο της ιατρικής ομάδας περιλαμβάνει πάντοτε ιατρό αναισθησιολόγο που εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή κάθε επέμβασης, καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό, άκρως εξειδικευμένο στις συγκεκριμένες τεχνικές.

Ιατρική ηθική

Στην Bergmann Kord, η τήρηση των αρχών ηθικής που επιβάλλει το λειτούργημα του ιατρού καθώς και η ακεραιότητα και η ευσυνειδησία αποτελούν οδηγό ζωής για τους ιατρούς μας.
Οι ιατροί μας πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το κέρδος και έχουν πολλές φορές αρνηθεί να αναλάβουν επεμβάσεις ενδιαφερόμενων των οποίων οι προσδοκίες δεν συμβαδίζουν με το ρεαλιστικά εφικτό.

Εξατομικευμένη φροντίδα

Οι ιατροί της Bergmann Kord δεν είναι μόνο άριστοι επιστήμονες.
Πιστοί στις αξίες και τη φιλοσοφία της εταιρείας μας, δείχνουν σε κάθε περίπτωση το ανθρώπινό τους πρόσωπο στον ασθενή, μέσα από ουσιαστική επικοινωνία και ενδιαφέρον για τις ανάγκες του.

Είναι δίπλα στον ασθενή, προεγχειρητικά, κατά τη διάρκεια της επέμβασης και μετεγχειρητικά, πάντα έτοιμοι να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και απορίες του.
Πολλοί από τους ιατρούς μας έχουν υποβληθεί οι ίδιοι σε μεταμόσχευση μαλλιών και έχουν προσωπική πείρα για το πώς αισθάνεται ο ενδιαφερόμενος και ποιες είναι οι προσδοκίες του.

Οι πιο εξελιγμένες τεχνικές παγκοσμίως

Με ενεργό συμμετοχή στη μελέτη και στην έρευνα για την τριχόπτωση, η άριστη κατάρτιση των ιατρών μας περιλαμβάνει τη γνώση των νεότερων τεχνικών εμφύτευσης μαλλιών παγκοσμίως.
Η πρωτοπορία αυτή έχει καταστήσει την Bergmann Kord πόλο έλξης για ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο.

Διαρκής ενημέρωση

Η Bergmann Kord παρέχει κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη στους ιατρούς της ώστε να βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο της επιστημονικής γνώσης.
Αυτό επιτυγχάνεται με συμμετοχή των ιατρών μας σε εκπαιδευτικά επιστημονικά προγράμματα, στενή επικοινωνία με τα πιο έγκυρα κέντρα επιστημονικών ερευνών ανά τον κόσμο και συνεργασία με τα πιο εξειδικευμένα κέντρα μεταμόσχευσης μαλλιών.

Εξειδίκευση

Οι ιατροί μας είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ιατρική επιστήμη στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών.
Διατηρούμε, εδώ και πολλές δεκαετίες, τις υψηλότερες και αυστηρότερες προδιαγραφές επιλογής και όλοι οι ιατροί μας είναι εξειδικευμένοι στη μεταμόσχευση μαλλιών με πολυετή εμπειρία.

Συνέδρια και σεμινάρια

Οι ιατροί μας παρακολουθούν όλα τα κορυφαία συνέδρια στον χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών και έχουν, αρκετές φορές, παρουσιάσει οι ίδιοι νέες τεχνικές μεταμόσχευσης.
Συχνά άλλωστε, η κλινική μας οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ειδίκευση ιατρών από το εξωτερικό.

Τέλος, οι ιατροί μας συμμετέχουν σε σεμινάρια ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, πρωτοστατώντας στη διάγνωση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών της περιφέρειας στο θέμα της τριχόπτωσης.

800 11 00 111Γραμμή για όλη την Ελλάδα
(απο σταθερό χωρίς χρέωση)

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-sidebar-banner-kordgr-001

The KORD GROUP Corporation
Συνοπτική Παρουσίαση