F U E   -   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ΑΌταν η «εικόνα» του   ΠΡΙΝ   δίνει αξία στο   ΜΕΤΑ

Μεταμόσχευση Μαλλιών – FUE – Περιστατικό 19161TL

metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-beforemetamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-after
2021

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΜΠΡΟΣΤΑ

Μάϊος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-001

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Μάϊος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-002

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΜΠΡΟΣΤΑ/ΠΑΝΩ

Μάϊος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-003
2021

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ– ΜΠΡΟΣΤΑ

Μάϊος 2021

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ - ΔΕΞΙΑ

Μάϊος 2021

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Μάϊος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-006
2021

3 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ - ΜΠΡΟΣΤΑ

Μάϊος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-007

3 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ - ΔΕΞΙΑ

Μάϊος 2021

3 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Μάϊος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-009
2021

5 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ - ΔΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μάϊος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-010
2021

7 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ - ΜΠΡΟΣΤΑ

Νοέμβριος 2021

7 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Νοέμβριος 2021
metamosxefsi-malliwn-fue-hair-clinic-apotelesmata-mtm-fue-19161TL-012

7 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ - ΔΕΞΙΑ

Νοέμβριος 2021

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη