F U E   -   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ΑΌταν η «εικόνα» του   ΠΡΙΝ   δίνει αξία στο   ΜΕΤΑ

Before – After φωτογραφίες

Περιστατικό 16

emfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-before-frontemfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-after-front
emfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-before-rightemfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-after-right
emfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-before-leftemfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-after-left
emfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-mtg-frontemfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-mtg-after-front
emfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-mtg-rightemfytefsi-geniwn-apotelesmata-andres-45045PG-mtg-after-right

2800 μοσχεύματα FUE

800 11 00 111Γραμμή για όλη την Ελλάδα
(απο σταθερό χωρίς χρέωση)

Διαβάστε επίσης

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE - Αποτελέσματα - Περιστατικό 1 (Πριν) - IndexΜεταμόσχευση Μαλλιών FUE - Αποτελέσματα - Περιστατικό 1 (Μετά) - Index